Fotovoltaika

Fotovoltaika - čistý obnovitelný zdroj elektrické energie

Fotovoltaika - fotovoltaické systémy představují jednoduchý způsob, jak přeměnit sluneční paprsky na elektřinu. V současné době jsou nejrozšířenější solární články vyrobené z krystalického křemíku ve formě monokrystalu nebo polykrystalu.
Slovo fotovoltaika pochází z řeckého slova „foto“ (světlo) a „volt“ (jednotka el. napětí).

Fotovoltaika:

Fotovolatika a její použití spadá do 60. let minulého století. Tehdy byly za využití výroby el. proudu fotovoltaickými články napájeny přístroje umělých družic na oběžné dráze. Největší rozvoj zaznamenala fotovoltaika v posledních několika letech (díky zdokonalení technologií)  a to hlavně v Německu, Japonsku a USA. 

Fotovolatika se stala dostupná i pro běžný život. V posledních deseti letech se z ní stal jeden z neprogresivnějších a nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů vůbec.

Jak fotovoltaika funguje?

Výroba elektřiny, neboli generování elektrického proudu probíhá za působení proudu fotonů ( slunečního záření ) na polovodičovou – křemíkovou desku.
Tímto způsobem je možnost vyrobit stejnosměrný proud. Pomocí měničů proudu je možno přeměnit stejnosměrný proud na proud střídavý a transformovat ho na potřebné napětí. Takto získaný el. proud můžeme použít pro vlastní potřebu, nebo ho dodávat do elektrické rozvodné sítě. 

Pořízením fotovoltaického systému vytvoříte na své střeše domu vlastní elektrárnu, která je:

  • čistá
  • bezpečná
  • nehlučná
  • plně automatická

Generační vývoj

První generace: Solární panely monokrystalické

Fotovoltaické články jsou vyrobeny z destiček monokrystalického křemíku a vyznačují se dobrou účinností a dlouhodobou stabilitou výkonu. Jejich nevýhodou je relativně velká spotřeba velmi čistého křemíku.

Druhá generace: Solární panely polykrystalické

Vznikla snahou o snížení výrobních nákladů úsporou drahého základního materiálu – křemíku. Články druhé generace se vyznačují tenčí aktivní absorbující polovodičovou vrstvou. Jejich vývoj začal v osmdesátých letech a v současné době jsou nejpoužívanějším typem článků.

Třetí generace: Solární panely amorfní (tenkovrstvé)

Cílem je zvýšit nejenom počet absorbovaných fotonů , ale i vyšší využití energie dopadajících fotonů. 

Solární panely s amorfními články

Základem amorfních solárních panelů je tzv. umělý křemík. Nejčastěji je to sloučenina mědi, india, galia a selenu, tzv. CIGS. Ta je v tenké vrstvě nanesena na sklo nebo fólii. Účinnost těchto článku je poněkud nižší, pohybuje se v rozmezí 7 až 9 %. Pro stejný instalovaný výkon je potřeba přibližně 2x větší plocha, než kolik by jí bylo potřeba při použití monokrystalických nebo polykrystalických panelů. Amorfní články zpracovávají mnohem širší spektrum ze slunečního svitu. Využívají v mnohem větší míře difusní záření.

Z toho vyplývá, že tyto panely se hodí jentam kde nebudou mít správnou orientaci, budou zastíněné apod.  Jejich nevýhodou je možnost použít je jen tam, kde investor není omezen prostorem.

Konstrukce fotovoltaického panelu

Elektrickým serioparalelním propojením solárních článků vzniká fotovoltaický panel. Panel musí zajistit hermetické zapouzdření solárních článků, musí zajišťovat dostatečnou mechanickou a klimatickou odolnost (např. vůči silnému větru, krupobití, mrazu apod.).
Horní strana panelu je z kaleného skla, konstrukci tvoří pevný hliníkový rám.

Příklady fotovoltaických panelů:

 Monokrystalický panel Polykrystalický panel  Amorfní  panel

Nejčastější způsoby zapojení fotovoltaických systémů najdete na schéma zapojení (formát .doc)

Umístění panelů

Pro zvýšení účinnosti se někdy používají otočné stojany, které se během dne otáčí za sluncem, různé typy koncentrátorů, zrcadel a čoček. Pro běžné využití postačí sedlová střecha rodinného domu otočená k jihu. Dostupnost solární energie je ovlivněna mnoha faktory. Patří mezi ně především zeměpisná šířka, roční doba, oblačnost, lokální podmínky, orientace a sklon plochy na níž sluneční záření dopadá.Fotovoltaika - množství vyrobené energie.

Fotovoltaika - množství vyrobené energie

Nominální výkon fotovoltaických panelů je udáván v jednotkách Watt peak (Wp), což je výkon při standardizovaném testu. 1kWp nainstalovaného výkonu vyrobí v České republice za rok 800 – 1200 kWhelektrické energie, v závislosti na orientaci, sklonu, poloze, nadmořské výšce apod. 1kWp nainstalovaného výkonu obnáší přibližně 7 metrů čtverečních panelů. 

Na základě dodaných podkladů Vám bezplatně vypracujeme cenovou nabídku a kalkulaci návratnosti investice. 

Dotazník zakázky fotovoltaického systému.doc (164kb)

leták skládačka PLATINUM.pdf (4,02Mb)

STP 5- 9 000TL CZ prospekt.pdf (463kb)

Eging EG-(series)P60-C_dm.pdf (2,55Mb)

Dotazník zakázky fotovoltaického systému.doc (164kb)